Back to homepage

Orphanet - národní stránka

Orphanet Czech Republic
Přístup ke službám Orphanetu v České republikce a v dalších zemích v:

:: Odborná vědecká rada

 • Doc. MUDr.Alice Baxová Alica - klinická genetika, skeletální dysplázie
 • Prof. MUDr. Radim Brdička - molekulární genetika
 • MUDr. Lenka Foretová - onkogenetika
 • Prof. MUDr. Petr Goetz - postgraduální vzdělávání v genetice
 • Prof. MUDr. Jan Janda - pediatrie
 • Prof. RNDr. Marie Jarošová - molekulární cytogenetika
 • MUDr. Věra Jüttnerová - klinická genetika
 • Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc. - předseda
 • Prof. MUDr. Pavel Martásek - aplikovaná genomika
 • Doc. MUDr. Taťána Maříková - neurogenetika
 • Prof. MUDr. Jiří Nevoral - dětská gastroenterologie
 • RNDr. Alexandra Oltová - cytogenetika
 • Prof. MUDr. Eva Seemanová - klinická genetika, dysmorfologie
 • Prof. MUDr. Jiří Šantavý - fetální medicína
 • Prof. MUDr. Richard Škába - dětská chirurgie
 • Doc. MUDr. Marta Šnajderová - endokrinologie
 • MUDr. Ivan Šubrt - genetické poradenství
 • MUDr. Ing. Jan Vejvalka - informatika
 • Doc. MUDr. Jitka Zelenková - vnitřní lékařství
 • Prof. MUDr. Jiří Zeman - metabolická onemocnění
 • RNDr. Zuzana Zemanová - cytogenetika
 • MUDr. Anna Zobanová - oftalmologie
Přístup ke službám Orphanetu v České republikce a v dalších zemích v:
Legal noticeKontaktujte nás — Poslední aktualizace: J. 10. 2017